دریافت مطالب مفید فرهنگی و اجتماعی و مدیریتی از طریق ایمیل

انتشار مطالب اين سایت شايد بتواند به اندازه ذره اي ناچيز در ترويج گزينه هاي مثبت رفتار عمومي و فرهنگ سازي موثر باشد..
 

آگاهی، چراغ راه توسعه و تعالیست..

 

به دیگران آگاهی هدیه کنیم..

 

ایمیل خود را در جدول پایین همین صفحه وارد کنید


شما می توانید با پیوستن به کانال جعبه ابزار مدیریت نوین از مطالب مفید و کاربردی به اشتراک گذاشته شده در گروه اصلی جعبه ابزار بصورت یک مجله تخصصی مدیریتی بهره مند شوید:

برای این منظور کافیست ابتدا اپلیکیشن تلگرام خود را به روز نموده و بعد از طریق کلیک بروی لینک و تصویر زیر به جمع دوستان ما در کانال خبری جعبه ابزار مدیریت نوین بپیوندید..

 

https://telegram.me/managementtools

 

لینک عضویت در کانال جعبه ابزار مدیریت نوین در تلگرام  

نام شما:
ایمیل مقصد: